Du Lịch Thường Niên Du Học TinEdu 25/08/2017

Nhớ mãi 100 anh em đại gia đình TinEdu đã đồng hành cùng nhau trong suốt hơn 10 năm qua. Du lịch thường niên 2017, nơi mà tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em, tình đồng đội hội tụ, gắn kết và phát huy mạnh mẽ thông qua nhiều trò chơi, hoạt động bổ ích. Mãi đồng hành cùng nhau nhé, mọi người!!!

Đoàn Kết - Thân Ái - Quyết Thắng!

THÔNG TIN NHẬT BẢN 

Hoạt Động Nổi Bật

Buổi Đào Tạo Trước Khi Bay Du Học Nhật Bản Kỳ Tháng 10 cùng TinEdu