Trường Ngoại Ngữ Quốc Tế Fukuyama được xây dựng tại thành phố Fukuyama, Hiroshima bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản. Trường tuyển sinh du học sinh quốc tế đến từ mọi quốc gia. Nhà trường luôn quan tâm, hướng dẫn tất cả học viên trên giảng đường cũng như cuộc sống hằng ngày khi du học tại Nhật.

Trường Nhật ngữ Hiroshima Academy thành lập năm 2004 tại thành phố Hiroshima, đến năm 2008 học viện chuyển sang cơ sở mới, và đào tạo tiếng nhật cho du học sinh quốc tế.

Hoạt Động Nổi Bật

Buổi Đào Tạo Trước Khi Bay Du Học Nhật Bản Kỳ Tháng 10 cùng TinEdu
TinEdu Gặp Gỡ Và Làm Việc Cùng Đại Diện Trường Nhật Ngữ ISI
Đón Tiếp Đại Diện Trường First Study Osaka
Trao Thành Công Visa Du Học Cho Nguyễn Kiều Oanh
Trao Thành Công Visa Du Học Cho Đoàn Minh Hưng
Đón Tiếp Đại Diện Trường TOUA Ghé Thăm Văn Phòng TinEdu
Trường Nhật Ngữ SEIKOU Ghé Thăm Văn Phòng TinEdu
Học Viện Nhật Ngữ KOHWA Ghé Thăm Văn Phòng TinEdu
Phỏng Vấn Tuyển Sinh Trường Nhật Ngữ WaSeDa YoKoHaMa
Team Building TinEdu - Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ - Bãi Dài, Nha Trang
Sinh Nhật Tháng 10 - Du Học TinEdu TP.HCM
Du Lịch 2017 - Đoàn Kết Để Thành Công - TinEdu in Nha Trang